Betonggjutning för komplicerade och enkla projekt - Betongarbeten24

Betonggjutning för komplicerade och enkla projekt - Betongarbeten24

Gjutning för komplicerade och enkla projekt

Hur det går till att gjuta

Det viktigaste vid gjutning är en stabil grund och robust grund. Därav används cellplastgrund har bra isolering och har formsidor som man kan hälla betongen ovanpå utan problem. Underlaget under cellplastgrunden måste vara kompilerat och inte suga upp vatten, rent singel har just dessa egenskaper och fungerar utmärkt vid gjutning.

När all grund är på plats, rör och ledningar är lagda sätts armeringsjärn ovanpå så att allt håller sig på plats samt blir stabil och stadig efter gjutning.

Därefter hälls betongen ut med kanter och hörn innanför grunden. Detta är för att få ett så jämnt och slätt resultat efter gjutningen. När betongen är torr ytbehandlas betongplattan för att uppnå ett slätt och lent resultat.

Gjutningen ska blötläggas efter ytbehandling och hållas våt i upp till maximalt en vecka, allra minst tre dagar innan det kan slipas. Sedan är gjutningen färdig för att tillsätta väggar och tak för ditt projekt.

Komplicerat vs enkelt projekt

Betonggjutning för komplicerade projekt kan innebära stora ytor eller komplexa hörn och kanter. Som rör sticker upp eller icke-raka hörn. Gjutningen går till som vanligt, dock det som är skillnaden är att gjutningen kan bli komplex när ytorna inte är kvadratiska och raka eller där det är trångt runt omkring rör och kablar.

Betonggjutning för enkla projekt kan innebära mindre kvadratiska ytor som har få rör och kablar exempelvis tillbyggnader eller uterum. Gjutningen går till som vanligt och ska gå relativt snabbt utan några hinder eller besvär.

Live: Betonggjutning Huntingfamily Huset

Synonymer till gjuta

  • stöpa, forma, låta stelna

Wikipedia information om Betong

Betong Betong (Från franska: béton) är ett kompositmaterial bestående av fin och grov ballast sammanbundet av cementpasta (cement och vatten). När dessa material blandas fås en formbar massa som relativt snabbt hårdnar och sedan härdar över tid till en hög hållfasthet. Betong är under senare tid det näst mest konsumerade materialet, efter vatten, med en total tillverkning på ungefär 32 miljarder ton per år. Betong används för all typ av byggnation, såsom bostäder, skolor, sjukhus och infrastruktur. Den stora användningen av betong påverkar, främst genom tillverkning av cement, miljön på olika sätt, framför allt genom att förbruka ungefär 7% av all industriellt använd energi samt genom att vara upphov till ungefär 7% av de globala utsläppen av koldioxid. Ett intensivt arbete bedrivs för att minska betongens klimatavtryck genom utveckling mot alternativa bindemedelstyper, lagring av koldioxid, återvinning av material samt övergång till alternativa bränslen vid cementtillverkning.Betongens egenskaper bestäms till största del av förhållandet mellan vatten och cement, vattencementtalet. Hållfasthet är betongens viktigaste egenskap näst efter beständighet.