Betonggjutning för komplicerade och enkla projekt - Betongarbeten24

Betonggjutning för komplicerade och enkla projekt - Betongarbeten24

Betonggjutning av grund för byggnad

För att en byggnad ska stå stadig på betonggjuten grund och hålla för all framtid så krävs
att arbetet utförs proffesionellt av utbildad hantverkare i betonggjutning.

Viktigt att betonggjutningen utförs på ett sätt som håller grunden torr, kyltålig,
motstår rörelser från jorden runtomkring och inte riskerar att spricka efter en tid.

För att lyckas med hållbar betonggjutning behövs grundliga undersökningar göras
gällande:
– Markförhållande
– Grundvatten
– Kvaliteten på återfyllningen

Viktigt vid betonggjutningen är att betongen inte har några tomrum att basen
komprimeras ordentligt och att formsättningen är rätt.

Live: Betonggjutning Huntingfamily Huset

Synonymer till gjuta

  • stöpa, forma, låta stelna

Wikipedia information om Betong

Betong Betong (Från franska: béton) är ett kompositmaterial bestående av fin och grov ballast sammanbundet av cementpasta (cement och vatten). När dessa material blandas fås en formbar massa som relativt snabbt hårdnar och sedan härdar över tid till en hög hållfasthet. Betong är under senare tid det näst mest konsumerade materialet, efter vatten, med en total tillverkning på ungefär 32 miljarder ton per år. Betong används för all typ av byggnation, såsom bostäder, skolor, sjukhus och infrastruktur. Den stora användningen av betong påverkar, främst genom tillverkning av cement, miljön på olika sätt, framför allt genom att förbruka ungefär 7% av all industriellt använd energi samt genom att vara upphov till ungefär 7% av de globala utsläppen av koldioxid. Ett intensivt arbete bedrivs för att minska betongens klimatavtryck genom utveckling mot alternativa bindemedelstyper, lagring av koldioxid, återvinning av material samt övergång till alternativa bränslen vid cementtillverkning.Betongens egenskaper bestäms till största del av förhållandet mellan vatten och cement, vattencementtalet. Hållfasthet är betongens viktigaste egenskap näst efter beständighet.