Lägga betonggolv inomhus - Betongarbeten24

Lägga betonggolv inomhus - Betongarbeten24

Gjuta betonggolv

Säkerhetsåtgärder

Vid all betonggjutning är det viktigt med personlig säkerhet eftersom betong kan vid
direktkontakt ge upphov till skador på hud och ögon.
Vid betonggjutning använd alltid:
– handskar
– långbyxor
– stövlar
– skyddsglasögon

Förberedelser innan gjutning av betonggolvet

Viktigt tänka på att underlaget måste vara fast och stabilt innan själva betonggjutningen.
Betongen får inte läcka ut så viktigt se till att formen är i gott skick.
Ta bort allt löst material från formen och se till att armering och isolering är på rätt plats och
sitter ordentligt fast. Kontrollera också värmeslingor och brunnar.

Lägga betonggolv

Innan läggning av betonggolv startas kontakta någon med professionell kunskap så du använder
rätt betong till din betonggjutning. Kontrollera att rätt utrustningen finns. För att lägga betonggolv
behövs vibrator, betongsloda, glättare och vatten.
Lägg ut all betongmassa i formen i lagom mängd och rätt höjd på en gång. Med betongsloda och
laser kan höjden regleras.

Under gjutning av betonggolv är det viktigt att vara noga och undvika onödig spackling.
Betongen måste också täckas med plastfolie eller presenning för att inte vattenavvisning ska
ske för fort. Sol och vind kan också påverka så att betongen bli svagare och sprickor kan
uppstå.

Vid ytbehandling av betonggolv se till att ha rätt utrustning. När ytan på
betongmassan blivit tillräckligt hård så bräddrivs och maskinglättas ytan går att utföras för
hand vid mindre ytor. Vid betonggjutning utomhus kan stålglättning vid regn öka risken för
halka. Det kan undvikas genom att täcka ytan och nästa dag torka med maskin.

Efter gjutning av betonggolv bör Efterhärdning ske 5-8 dagar för bra resultat.
Finns olika metoder att efterhärda betonggjutningen.
Hålla betongytan fuktig genom att vattna och noggrant täcka med plast eller presenning. För
att få täckningen ligga kvar kan vatten spolas på.
Vid vattenbegjutning av hela ytan hålls fuktigheten genom ständig vattning.
Membranhärdning om inte vatten finns tillgängligt eller möjlighet att täcka ytan. Då används
olika täckande material som hindrar fukten i betongen att avdunsta.

(Värmehärda betonggolv genom ånga som ger snabbare resultat.)
När täckningen ska tas bort så finns risk för att betongen torkar för fort vilket kan orsaka
skador i betongen. För långsam avdunstning kan hål göras i täckningen om det efter 5-8 dagar
finns kondens kvar under plasten.

Golvgjutning steg för steg

Synonymer till golv

  • golvbeläggning, parkett, plan, durk, däck; lägsta nivå, undre gräns

Wikipedia information om Golv

Golv Golv är den horisontella yta som avgränsar ett rum nedåt. Vård, underhåll och rengöring av golv är underlag för en omfattande industri, där slitage, estetik och kemikalier behöver samordnas för bästa effektivitet. Traditionellt har golv hållits rena med hjälp av knäskurning, men numera finns även andra metoder. Golv förekommer ofta (men inte alltid) tillsammans med tak och/eller vägg. Ordet "golv" är belagt i svenska språket sedan 1346.