Gjuta betongplatta för din tillbyggnad - Betongarbeten24

Gjuta betongplatta för din tillbyggnad - Betongarbeten24

Att gjuta betongplatta för tillbyggnad

Gjuta betongplatta för tillbyggnad

Det viktigaste vid gjutning av betongplatta är en stabil grund och robust grund. Därav används cellplastgrund har bra isolering och har formsidor som man kan hälla betongen ovanpå utan problem. Underlaget under cellplastgrunden måste vara kompilerat och inte suga upp vatten, rent singel har just dessa egenskaper och fungerar utmärkt vid gjutning för tillbyggnad.

När all grund är på plats, rör och ledningar är lagda sätts armeringsjärn ovanpå så att allt håller sig på plats men så betongplattan blir stabil och stadig efter gjutning.

Därefter hälls betongen ut med kanter och hörn innanför grunden. Detta är för att få ett så jämnt och slätt resultat efter gjutningen på betongplattan. När betongen är torr ytbehandlas betongplattan för att uppnå ett slätt och lent resultat för tillbyggnadens golv.

Betongplattan ska blötläggas efter ytbehandling och hållas våt i upp till maximalt en vecka, allra minst tre dagar innan det kan slipas. Sedan är betongplattan färdig för att tillsätta väggar och tak för din tillbyggnad.

Gjuta Platta

Vad betyder betong?

byggnadsmaterial: hårdnad blandning av cement, vatten, sand och sten || –en

Wikipedia information om Platta_på_mark

Platta på mark Platta på mark är en relativt enkel grundläggning med en betongkonstruktion direkt på mark utan underliggande utrymme. Platta på mark är en mycket vanlig konstruktion i varmare klimat där det inte finns risk för tjälhävning och där termiter förekommer som kan angripa bjälklag av trä. I Sverige förekommer platta på mark till småhus och kommersiella byggnader samt inom industri och jordbruk.