Betongarbeten & betonghåltagning - Betongarbeten24

Vi kan Betong – Betongarbeten i Hela Sverige

Vänd dig till oss för alla typer av betongarbeten. Vi arbetar alltid med högsta precision så att du får ett betongarbete med högsta kvalitet!

Huvudkontor Stockholm - Betongarbeten24

Välkommen till Betongarbeten24 i Stockholm

Betongarbeten24 ett nätverk av betong entreprenader med stor samlad kunskap om olika typer av betongarbeten. Vi är rikstäckande med huvudkontor i Stockholm.

VI KAN HJÄLPA ER MED. Husgrunder, Industriplattor, Pooler, Platsgjutning av stommar, Armeringsarbeten.

Betongentrepenad med högsta kvalitet
Betongarbeten & betonghåltagning - Betongarbeten24

Betongarbeten

Behöver ni hjälp med betongarbeten? Vi är specialiserade på formsättning, armering och betonggjutning och jobbar mot kunder i hela Sverige

Betonggjutning för komplicerade och enkla projekt - Betongarbeten24

Betonggjutning

Betonggjutning i form av platsgjutning som innebär att betonggjutning sker på byggarbetsplatsen. Kontakta oss idag!

Gjuta husgrund - Betongarbeten24

Gjuta husgrund

Gjuta en husgrund är en relativt kostsam investering men också ett viktigt val om du vill slippa senare reparationer och fuktskador.

Lägga betonggolv inomhus - Betongarbeten24

Gjuta betonggolv

Gjuta betonggolv eller som många säger lägga betonggolv. Armering är ett viktigt moment vid gjutning för att förhindra sprickbildning

Om oss - Betongarbeten24

Välkommen till Betongarbeten24

Vi på Betongarbeten24 erbjuder tjänster inom betongentreprenad. För oss är hög kompetens, stort engagemang och tillgänglighet en självklarhet.

Utbildning till betongarbetare - Betongarbeten24

Utbildning till betongarbetare

Utbildning till betongarbetare finns på Bygg- och anläggningsprogrammet inom gymnasieskolan, inriktning husbyggnad.

Gjuta betongplatta för din tillbyggnad - Betongarbeten24

Gjuta betongplatta

Att gjuta betongplatta är ett tekniskt krävande arbete som ställer krav på kompetens hos de hantverkare som ska utföra arbetet.

Flytspackling - Jämna och hållbara golv - Betongarbeten24

Flytspackling

Flytspackling är en metod som används för att få ett nytt jämnt undergolv. Ett flytspacklat golv är ett bra underlag för läggning av exempelvis keramikplattor.

Bygga mur med betongblock - Betongarbeten24

Bygga mur

Bygga murar. Ge din trädgård en vacker inramning. Är det svårt att bygga stödmurar? Stödmurar är mer avancerade …

Bygga pool med betong - Betongarbeten24

Bygga pool

Det finns några uppenbara fördelar med att gjuta en pool i stället för exempelvis en enklare träkonstruktion.

Wikipedia information om Betong

Betong Betong (Från franska: béton) är ett kompositmaterial bestående av fin och grov ballast sammanbundet av cementpasta (cement och vatten). När dessa material blandas fås en formbar massa som relativt snabbt hårdnar och sedan härdar över tid till en hög hållfasthet. Betong är under senare tid det näst mest konsumerade materialet, efter vatten, med en total tillverkning på ungefär 32 miljarder ton per år. Betong används för all typ av byggnation, såsom bostäder, skolor, sjukhus och infrastruktur. Den stora användningen av betong påverkar, främst genom tillverkning av cement, miljön på olika sätt, framför allt genom att förbruka ungefär 7 % av all industriellt använd energi samt genom att vara upphov till ungefär 7 % av de globala utsläppen av koldioxid. Ett intensivt arbete bedrivs för att minska betongens klimatavtryck genom utveckling av alternativa bindemedelstyper, lagring av koldioxid, återvinning av material samt övergång till alternativa bränslen vid cementtillverkning.Betongens egenskaper bestäms till största del av förhållandet mellan vatten och cement, vattencementtalet. Hållfasthet är betongens viktigaste egenskap näst efter beständighet.