Flytspackling - Jämna och hållbara golv - Betongarbeten24

Flytspackling - Jämna och hållbara golv - Betongarbeten24

Att flytspackla jämna och hållbara golv

Hur vi flytspacklar

När vi flytspacklar är det viktigt att vi har alla verktyg och förberedelser redo för användning. Detta kan innebära vattenhinkar, sophink, visp i en tunna och säckar öppnade. Runt alla hörn, kanter och sprickor fyller man igen annars kan flytspacklet rinna ned där man inte vill ha det.

När allt är förberett och allting förtäckt vispas flytspacklet i tunnan med vatten för att sedan hällas ut lite åt gången på golvet. Vi använder oss av en putsslev för att jämna ut flytspacklet över golvet. Sedan häller vi ut mer flytspackel och jämnar ut det. Detta repeteras tills hela golvet är täckt av flytspackel.

När golvet är täckt av flytspackel och jämnat ut flytningen ska det torkas, om det ska läggas värmekablar eller andra kablar så läggs det ovanpå detta lager när flytspacklet är helt torr. Efter alla kablar är lagda och på plats ska det flytspacklas igen som slutlig flytning för golvet.

Lektion om att flytspackla badrumsgolv med fall mot golvbrunn del 1

Vad betyder spackel?

  1. medel som stryks på sprickor och andra ojämnheter i ytor som skall till exempel målas || spacklet
  2. redskap för att stryka ut spackel || -n; spacklar

Wikipedia information om Avjämningsmassa

Avjämningsmassa Avjämningsmassa, tidigare kallat flytspackel, är betong med polymermodifierad cement som har höga flödesegenskaper. Avjämningsmassa kräver i motsats till traditionell betong, inte tillsats av alltför stora mängder vatten vid blandning.