ROT-avdrag för betongarbeten - Betongarbeten24

ROT-avdrag för betongarbeten - Betongarbeten24

Reglerna för rotavdraget

För att du ska kunna använda rotavdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till företaget som du anlitar

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rotavdrag. Du som köper rotarbeten ansvarar för att alla villkor för rotavdraget är uppfyllda.

Checklista rot

Det här bör du tänka på när du ska köpa rotarbeten.

Arbetet ska utföras i ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som du äger och bor i

 • Du ska äga bostaden under den period som arbetet utförs. Dina förvärvshandlingar bör visa när du blev ägare till bostaden.
 • Du ska helt eller delvis bo i bostaden där arbetet utförs. Ingen annan än du, den du är gift eller sambo med, dina hemmavarande barn eller din förälder får bo i bostaden. Det gäller även fritidshus och bostäder där du bara bor ibland. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som din bostad och tillhör ditt hushåll.
 • Du kan få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden. Du kan däremot inte få rotavdrag för arbeten i dina barns bostad. Det gäller även om du äger den och bor där ibland.
 • Om småhuset är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa småhuset till skicket det var i från början.
 • I bostadsrätter ger bara arbete innanför bostadens väggar, tak och golv rätt till rotavdrag.

Arbetet måste ge rätt till rotavdrag

Du och företaget som utför arbetet har ett gemensamt ansvar att ta reda på om arbetet som ska utföras ger rätt till rotavdrag. Gör gärna ett avtal om vem av er som har ansvaret om avdraget inte godkänns av Skatteverket.

Reglerna för vilka arbeten som ger rätt till rotavdrag är olika för småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet. Det går däremot aldrig att få rotavdrag för att bygga en helt ny bostad.

Ta reda på din fastighetsbeteckning

Du måste ge din fastighetsbeteckning till den som har utfört rotarbetet. Den hittar du i ditt köpekontrakt eller under Fastigheter och bostad när du loggar in på Mina sidor.

Du som bor i bostadsrätt ska i stället uppge bostadsrättsföreningens organisationsnummer och ditt fyrsiffriga lägenhetsnummer, om du bor i ett flerbostadshus. Bostadsrättsföreningens organisationsnummer hittar du i ditt överlåtelsekontrakt.

Du som köper rotarbete måste ha rätt till rotavdrag

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång.
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst.
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter.
 • Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete.
 • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet

Företaget som utför rotarbetet ska ha F-skatt

Om arbetet ska utföras i Sverige måste företagaren ha F-skatt eller så kan du anlita en privatperson. Om företaget är registrerad utomlands och arbetet utförs utanför Sverige krävs ingen svensk F-skatt. Däremot måste motsvarande krav vara uppfylla i hemlandet.

Om du anlitar en privatperson får du göra avdrag för arbetet som motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen.

Reglerna för rotavdraget

Wikipedia information om Rot-programmet

Rot-programmet Rot-programmet är ett stimulansprogram för byggbranschen i Sverige i form av skattelättnader. ROT är en akronym för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad, och en samlingsbenämning på åtgärder för att renovera och förbättra befintliga byggnader, främst bostadsfastigheter. Det har funnits sedan 1993.